Hastanemizdeki Komiteler

 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dt. Ö.Ufuk YETKİN

Başhekim Yrd.Esentepe Lokalizasyonu

2

Dt. Gülseren GÜNDÜZ DOĞAN

Başhekim Yrd. Kalite Dir.

3

Dt.Osman ÇADIRCI

Başhekim Yrd

4

Dt.Serhat KUŞÇUOĞLU

Başhekim Yrd

5

İsmail ŞİBAK

İd.ve Mali Hiz.Müd.Yrd.

6

Mustafa DÖNMEZER

Diş Hekimi

7

Rahime BATURALP

Kalite Birim Sorumlusu

8

Sema TALMAÇ

Diş Teknisyeni

9

Derya GÖK

Diş Teknisyeni

10

Figen Banu ÖZÇELTİK

Diş Teknisyeni

11

Emine Çile KARATAŞ

Hemşire

12

Ayla KURT

Röntgen Teknisyeni

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI :

 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalma risklerin azaltılması,
 • Kesici, delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma risklerin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.
 • Komite düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Komite çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dt. Gülseren GÜNDÜZ DOĞAN

Başhekim Yrd. Kalite Dir.

2

İsmail ŞİBAK

İd.ve Mali Hiz.Müd.Yrd.

3

Dt.Yıldız YÜCEL MERCAN

Diş Hekimi

4

Rahime BATURALP

Kalite Birim Sorumlusu

5

Yakup ZORLU

Röntgen Teknisyeni

6

Ayla KURT

Röntgen Teknisyeni

7

Derya GÖK

Diş Teknisyeni

8

Ayşegül ÇİFTÇİLER

Hemşire

9

Ayfer DEMİR

Hemşire

10

Sema TALMAÇ

Diş Teknisyeni

11

Figen Banu ÖZÇELTİK

Diş Teknisyeni

 

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI:

 

 • Çalışanlar arasında etkili iletişim sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulanmalarının sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Güvenli cerrahi uygulanmaların sağlanması,
 • Tıbbı cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Çalışmaları kapsamında ki diğer işlemler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dt. Gülseren GÜNDÜZ DOĞAN

Başhekim Yrd. Kalite Dir.

2

Dt.Osman ÇADIRCI

Başhekim Yrd.

3

Dt.Haluk KAZANASMAZ

Dişhekimi

4

İsmail ŞİBAK

İd.ve Mali Hiz.Müd.Yrd

5

Muhammet AKTAŞ

İd.ve Mali Hiz.Müd.Yrd.

6

Rahime BATURALP

Kalite Birim Sorumlusu

7

Ayfer DEMİR

Hemşire

8

Suna İZOL

Hemşire

9

Emine Çile KARATAŞ

Hemşire

10

Mahmut BEYAZAĞAÇ

Teknisyen

11

Sedat DEMİR

Teknisyen

 

 KOMİTENİN GÖREV TANIMI :

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirmesi,
 • ADSH  alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum ve Afet yönetimi çalışmaları,
 • Atık yönetimi çalışmaları,
 • Tıbbı cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar, kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsar.
 • Komite düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Komite çalışma alanına giren diğer iş ve işlemler.